"THE TEAM TO WORK WITH – FOR YEARS"

De fleste av våre folk har jobbet med oss over mange år. Det er vi stolt over. Vi mener det er en god investering i å ta vare på folk som viser vilje, evne og glede over å jobbe sammen med oss. Det tar vi som bevis på at våre folk føler seg trygge i et godt gjensidig arbeidsforhold. Det gir trygghet for begge parter. I tillegg gir det fornøyde kunder - i et langvarig vinn, vinn forhold.

Vil du like å samarbeide med et selskap som har mer enn 10 års erfaring med utleie av egenansatte utenlandske arbeidere? 

Velger du å  samarbeide med Arbeidskraft - enten du er kunde eller arbeidstaker – blir du en del av ”The team to work with – for years".

Vi legger vekt på kvalitet i alle ledd. Samt etterstreber å følge den til enhver tid gjeldende lovgivning så vel som arbeidsmiljølov.

Den beste garanti for et godt sluttresultat – for ALLE parter.

Trenger du å leie inn arbeidskraft? - klikk her

Ønsker du å jobbe med oss? - klikk her